Utilizarea Tigris Expert RPA se supune următorilor termeni și condiții.

Definiții

Furnizor – Medialogic SRL, cu sediul în București, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 118, bl. MII/4 sc 4, ap 347, sector 4, cod fiscal RO9378841, Reg. com J40/2988/1997

Proprietari drepturi de autor – asocierea Medialogic SRL și Stere și Asociații SRL

Program – Tigris Expert RPA

Beneficiar– orice persoană care instalează și/sau achizitionează credite, în vederea utilizării Programului

Site – www.expertrpa.ro, verificari-contabile.ro, tigrisexpert.ro

Program de Contabilitate Compatibil

  • Saga C

Pe viitor, se vor putea adăuga în această lista și alte programe de contabilitate

Art. 1. Prezentul contract se încheie între Furnizor si Client în vederea obținerii dreptului de utilizare a Programului

Drepturile și obligațiile Utilizatorului

Art. 2. Utilizatorul are dreptul de a instala gratuit programul, La crearea unui cont Utilizatorul va putea verifica maxim 3 firme, timp de 15 zile, în funcție de politica de vânzări a Furnizorului.

Art. 3. Utilizatorul poate achizitiona licențe, fie din Program, fie din Siteul Programului.

Art. 4. Utilizatorul trebuie să se asigure ca datele folosite la crearea contului/autentificare în Program nu vor fi dezvăluite către alte persoane. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere legată de utilizarea neautorizată a programului.

Art. 5. Utilizatorul poartă întreaga răspundere asupra datelor introduse în program.

Drepturile și obligațiile Furnizorului

Art. 6. Furnizorul este obligat să asigure activarea contului Utilizatorului, după efectuarea plății, în maxim 48 ore de la confirmarea acesteia.

Art. 7. Furnizorul va asigura accesul la program, cu excepția situațiilor temporare în care sunt planificate lucrări de mentenanță ori apar anumite situații neprevăzute.

Art.8. SLA (Service Level Agreement) pentru accesul la program este de 96% într-o lună. În cazul în care din diferite motive acest nivel nu va fi asigurat,

Art. 9. Furnizorul are dreptul să blocheze anumite conturi atunci când sunt utilizate abuziv sau fără drept. Prin utilizare abuzivă se înțelege orice încercare de a ocoli măsurile de securitate ori de utilizare a licenței. În acest caz, Furnizorul nu este obligat să restituie contravaloarea licențelor achiziționate.

Despre tipuri de erori depistate

Art. 10. Programul poate depista unele erori contabile sau de operare în baza interogării directe a bazelor de date a Programului de Contabilitate Compatibil folosit de Utilizator.

Art. 11. Programul are predefinit un set de reguli de verificare cuprinzând peste 40 de criterii de verificare. Deși Proprietarul Drepturilor de Autor s-a asigurat că acestea acoperă multe din greșelile întâlnite în datele contabile, există posibilitatea ca unele din erorile dvs. să nu fie depistate ori să fie fals-pozitive.

Art. 12. Utilizatorul poate propune Furnizorului includerea în lista de verificări și a altor criterii pe care le consideră utile.

Răspunderea contractuală

Art. 13. Programul este furnizat „așa cum este”. Furnizorul nu acordă niciun tip de garanție și nu va fi tras la răspundere pentru pierderi de date, pierderi financiare sau orice alt tip de pierdere datorată utilizării sau imposibilității de utilizare a Programului.

Art. 14. Utilizatorul a luat la cunoștiță că Programul nu va putea descoperi toate erorile contabile ci doar setul de erori care este cuprins in rapoartele de evaluare. La această listă, se vor putea adăuga noi criterii de verificare, din propria inițiativă a Furnizorului sau la inițiativa Utilizatorilor.

Costul utilizării Programului

Art. 15. – Programul poate fi utilizat ca si versiune Demo, gratuit, timp de 15 zile de la data primei autentificari. În acest timp se pot face verificări pentru maxim 3 firme din portofoliu. .

Art. 16. Puteți comanda o licență conform planurilor tarifare disponibile pe siteul verificari-contabile.ro. Noua licență achiziționată este valabilă un an de la data plății.

Art. 17. Plata se face prin card, prin platforma Netopia, ori se va putea face cu OP. În cazul în care plata se face cu ajutorul cardului, activarea licenței se va face instantaneu. La plata cu OP, activarea ei se face in maxim 48 h lucrătoare de la confirmarea plății.

Art. 18. În cazul în care, la efectuarea comenzii, utilizatorul declară că este membru cotizant în Asociația Tax Advisors, va transmite in termen 2 zile lucrătoare dovada plății cotizației pe anul curent, la office@medialogic.ro.

Art. 19. În cazul în care nu îndeplinește condiția de la art. 18, contul acestuia va fi inactivat până la data transmiterii acestui document ori până la plata diferenței de preț față de prețul standard, neredus.

Dispoziții finale

Art. 20. Utilizatorul are dreptul de a instala Programul pe oricâte calculatoare dorește.

Art. 21. Utilizatorul nu are dreptul de a dezasambla Programul, ori de a utiliza componentele sale în alte programe.

Art. 22. În cazul în care nu agreați prezentul contract, nu aveți dreptul de a utiliza Programul și sunteți obligat să-l dezinstalați.

Art. 21. Contractul se completeaza cu Politica referitoare la securitatea și confidențialitatea datelor.